Tonac

Prateći vokali, programer, ton majstor i muzički producent na albumima:

 

(2003.)                                 (2004.)

  (2007.)

  

(2008.)                                   (2010.)                                  (2013.)

Tonska kreacija na oba DVD izdanja ”Rokera s Moravu”

  

(2005.)                                    (2007.)

Od 2001. tonac emisije ”BB show” a od 2005. emisije ”Smeh terapija”.

Snimila i kreirala nekoliko stotina radio reklama, džinglova i emisija.